ПрАТ "ТЕКСТЕМП"

Код за ЄДРПОУ: 05421663
Телефон: 044 563 98 74
e-mail: office@tekstemp.com.ua
Юридична адреса: 02121, м. Київ, вул. Колекторна, 30
 
Дата розміщення: 04.05.2017

Особлива інформація на 27.04.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

127.04.201750000.00021366.000234.000
Зміст інформації:
Відповідно до чинного законодавства акціонери вправі попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися в процесі господарської діяльності Товариства протягом року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Тому черговими загальними зборами (Протокол №19 від 27.04.2017 року) було прийняте рішення попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у процесі господарської діяльності виключно за рішенням наглядової ради у період з 28.04.2017 р. по 26.04.2018р. (включно) наступного характеру: - правочини на реалізацію готової продукції на суму не більше 50 млн. грн. Загальна кількість голосуючих акцій товариства 46717 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, 46667 шт. За дане рішення проголосувало 46667 голосуючих акцій або 100 % від присутніх на зборах голосуючих акцій.
227.04.201740000.00021366.000187.213
Зміст інформації:
Відповідно до чинного законодавства акціонери вправі попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися в процесі господарської діяльності Товариства протягом року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Тому черговими загальними зборами (Протокол №19 від 27.04.2017 року) було прийняте рішення попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у процесі господарської діяльності виключно за рішенням наглядової ради у період з 28.04.2017 р. по 26.04.2018р. (включно) наступного характеру: - правочини щодо купівлі - продажу матеріалів на суму не більше 40 млн. грн. Загальна кількість голосуючих акцій товариства 46717 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, 46667 шт. За дане рішення проголосувало 46667 голосуючих акцій або 100 % від присутніх на зборах голосуючих акцій.
327.04.2017150000.00021366.000702.050
Зміст інформації:
Відповідно до чинного законодавства акціонери вправі попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися в процесі господарської діяльності Товариства протягом року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Тому черговими загальними зборами (Протокол №19 від 27.04.2017 року) було прийняте рішення попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у процесі господарської діяльності виключно за рішенням наглядової ради у період з 28.04.2017 р. по 26.04.2018р. (включно) наступного характеру: - правочини щодо купівлі - продажу основних фондів на суму не більше 150 млн. грн. Загальна кількість голосуючих акцій товариства 46717 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, 46667 шт. За дане рішення проголосувало 46667 голосуючих акцій або 100 % від присутніх на зборах голосуючих акцій.
427.04.201710700.00021366.00050.080
Зміст інформації:
Відповідно до чинного законодавства акціонери вправі попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися в процесі господарської діяльності Товариства протягом року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Тому черговими загальними зборами (Протокол №19 від 27.04.2017 року) було прийняте рішення попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у процесі господарської діяльності виключно за рішенням наглядової ради у період з 28.04.2017 р. по 26.04.2018р. (включно) наступного характеру:- правочини щодо ремонту, поновлення основних фондів на суму не більше 10,7 млн. грн. Загальна кількість голосуючих акцій товариства 46717 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, 46667 шт. За дане рішення проголосувало 46667 голосуючих акцій або 100 % від присутніх на зборах голосуючих акцій.
527.04.201711000.00021366.00051.484
Зміст інформації:
Відповідно до чинного законодавства акціонери вправі попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися в процесі господарської діяльності Товариства протягом року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Тому черговими загальними зборами (Протокол №19 від 27.04.2017 року) було прийняте рішення попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у процесі господарської діяльності виключно за рішенням наглядової ради у період з 28.04.2017 р. по 26.04.2018р. (включно) наступного характеру: - правочини щодо оренди основних фондів на суму не більше 11 млн. грн. Загальна кількість голосуючих акцій товариства 46717 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, 46667 шт. За дане рішення проголосувало 46667 голосуючих акцій або 100 % від присутніх на зборах голосуючих акцій.